telephelyfejlesztési pályázat (405)

 

Telephelyfejlesztési pályázat röviden

 

A telephelyfejlesztési pályázat az Új Széchenyi Terv részeként indul ebben az évben, 2012-ben, aminek keretében az ingatlanfejlesztés kerül a középpontban, s akár 50% mértékű támogatást is el lehet nyerni a pályázat által. A telephelyfejlesztési pályázat keretében 5-100 millió Ft közötti támogatás igényelhető, viszont meg kell jegyezni, hogy a projekt megvalósításával legalább egy munkahelyet teremteni kell. Így a telephelyfejlesztési pályázatra azok jelentkezését várják, akik a pályázati támogatás lehetőségével élve új csarnok, iroda vagy egyéb épület építésébe, megújításába kezdenének.

 

Telephelyfejlesztési pályázat célja

 

A telephelyfejlesztési pályázat célja, hogy fejlesztést megcélzó termelési és szolgáltató tevékenységet végző vállalkozásokat támogassa meglévő telephelyek fejlesztéséhez, vagy új telephelyek kialakítására, fejlesztésére.  

A telephelyfejlesztési pályázat fő célja mellett részcélokat is megfogalmaztak, így külön-külön kell értelmezni az „A”, és „B” telephelyfejlesztési pályázatok céljait, mint részcélok. Az „A” részcél röviden egy beruházás fejlesztése a KKV-szektorban, míg a „B” részcél nem beruházási típusú fejlsztés mikrovállalkozások részére.

Fontos információ még a részcélokkal kapcsolatban, hogy az „A” telephelyfejlesztési pályázatok önállóan benyújthatók, önállóan támogatható tevékenységek esetén pályázható. Ebben az esetben minimum 1 tevékenységet kell megpályázni. Idetartozóan lehet szó a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építéséről, meglévő épületek átalakításáról, bővítéséről, illetve alapinfrastruktúra kiépítéséről, korszerűsítésről.

Ezzel szemben a „B” telephelyfejlesztési pályázatok részcélja, hogy a pályázat beadójánál foglalkoztatott alkalmazottak számát növeljék.

Fontos különbség a két részcélú pályázat között, hogy „B” pályázatot „A” pályázat nélkül nem lehet benyújtani. A részcél pályázása esetén a projekt elszámolható költségeinek minimum 30%-át, maximum 49%-át lehet telephelyfejlesztési pályázat támogatásból finanszírozni.

 

Kit értinthet telephelyfejlesztési pályázat?

 

A pályázók köre telephelyfejlesztési pályázat esetén elég széles. Benyújthatja igényét telephelyfejlesztési pályázat támogatásra mindenki, aki mikro-, kis-, vagy középvállalkozással rendelkezik, aki legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, illetve akinek az átlagos statisztikai létszáma az utolsó lezárt üzleti év leírása alapján minimum egy fő. Fontos kikötés még, hogy a pályázónak az utolsó lezárt üzleti év beszámolója alapján megállapítható legyen, hogy nettó árbevételének kevesebb, mint 50%-a származik mezőgazdasági tevékenységből, illetve saját tókéje eléri a jegyzett tőke felét, tehát nem negatív. Nem támogatható viszont az a pályázat benyújtó telephelyfejlesztési pályázat támogatással, aki csak kereskedelmi vagy vendéglátó ipari szolgáltató tevékenységet folytat, illetve ilyen célt szolgáló fejlesztés, vagy exporttal kapcsolatos tevékenység, esetleg logisztikai beruházás költségeire szeretné fordítani az összeget. Nem nyújthat be emellett telephelyfejlesztési pályázatot az a vállalkozás, ami csőd-, vagy felszámolási- esetleg végelszámolási eljárás alatt áll, illetve ha nem rendelkezik Magyarország vagy legalább az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel. Magyarországon viszont legalább telephellyel, fiókteleppel jelen kell lennie. Ami a legfontosabb kikötés viszont mind közül, hogy a munkahelymegtartást a pályázónak telephelyfejlesztési pályázat esetén kötelező vállalnia.