GOP pályázatok – célok:

A GOP, azaz Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2007-ben indult a magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítésére. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Versenyképességi Koncepciójával összhangban, az Új Magyarország Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési prioritásának végrehajtására készült. A fő cél mellett négy specifikus célt fogalmaztak meg a GOP indításakor, úgy mint, a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás illetve együttműködés növelése; a vállalati kapacitások komplex fejlesztése; az üzleti környezet fejlesztése; illetve a kis és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése. A GOP pályázatok legnagyobb előnye, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosít.

 

GOP pályázatok – pályázók köre

A Gazdaságfejlesztési Operatív program keretében kiírt pályázatokra pályázók köre pontosan behatárolt. Szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek, SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó és egyéni ügyvéd, jogi személyiségű gazdasági társaságok, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok pályázhatnak GOP pályázatok valamelyikére. Ezek alapján, illetve az ide vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján csak mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

Másik megkötés, hogy a pályázó vállalkozás rendelkezzen egy lezárt üzleti évvel. Ez alól csak abban az esetben mentesülhet a pályázó, ha Közvetítőhöz hitelbírálat céljából benyújtott üzleti terv alapján megfelel a jelen pályázati felhívás kritériumainak.

Fontos adminisztratív kritérium, hogy Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) pályázatok nem pályázhatók azon vállalkozók számára, akik a kiírás keretében, az adott naptári évben már részesültek támogatásban, vagy adott naptári évben partner-, vagy kapcsolt vállalkozása részesült támogatásban. Emelet a GOP pályázatok nem támogatják a Közép-Magyarországi régióban tervezett fejlesztéseket.

 

GOP pályázatok a gyakorlatban:

A GOP mintegy 2 936,2 millió euróval rendelkezett a program indításakor, melynek 34%-át a kutatás és fejlesztés, 31%-át a vállalakozások fejlesztésébe, 8%-át az üzletis környezet erősítésébe, 24%-át a pénzügyi eszközök területén, a maradék 3-4%-og pedig a technikai segítségnyújtás területén akarták kiosztani.

2011-2013 között benyújtott GOP pályázatok között vissza nem térítendő támogatásként 15 milliárd forintot osztanak ki, körülbelül 3500-15000 nyertes pályázat között. A vissza nem térítendő támogatásként felvett összeg olyan állami támogatás, melynek 0%-át kell visszatéríteni, azaz semmit. A GOP pályázatok esetében vissza nem térítendő támogatás mellett visszatérítendő támogatás is igényelhető.

GOP pályázatok esetén a támogatás igényléséhez a pályázó 10% önerőt köteles biztosítani.A GOP pályázatok támogatási értéke vissza nem térítendő támogatás esetén a pályázati projekt értékének max. 45%-a lehet, legfeljebb 10 millió Ft. Amennyiben a pályázó visszatérítendő támogatásra pályázik, ennek összege a projektérték max. 60%-a, legfeljebb 20 millió Ft lehet.

A nyertes pályázó egyetlen kötelezettsége, hogy a projekt befejezte utáni két üzleti évben személyi jellegű ráfordításainak összege eléri a kapott vissza nem térítendő támogatás 50%-át.

Ezen feltételek mellett benyújtott GOP pályázatok benyújtási határideje a 2011-2013 közötti időszakban 2012. december 31.