KEOP pályázat:

A KEOP, azaz Környezet és Energia Operatív Program 2007-ben indult, egy 2007-2013 között zajló keretprogrammal. A KEOP az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetési tervezési időszakára vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv átfogó céljának, horizontális politikáinak, illetve hat tematikus és területi prioritásának végrehajtását szolgáló programként jött létre, alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése.

 

KEOP pályázat – területei és támogatások

A Környezet és Energia Operatív Program a fejlesztéseket támogatja, a fejlesztendő területeket pedig 8 fő csoportba osztva várja a beérkező KEOP pályázatokat. A KEOP pályázat által kiosztható teljes összeg 2007-2013 között csaknem 5 milliárd euró, melyet a különböző területek között különböző százalékban osztanak ki.

A KEOP pályázat által főként támogatott terület az „Egészséges tiszta települések” csoportba tartozó projekteket támogatja, úgy, mint a hulladékgazdálkodásra, szennyvízkezelésre, vagy ivóvízminőség-javításra vonatkozó terveket. Ez a terület kapja a teljes támogatási összeg több mint 50%-át (53%).

A második legtámogatottabb terület a vízvédelem, azaz a vizek védelme, jól kezelése – az árvízvédelemtől kezdve a vízgazdálkodási tervezésig – ami a KEOP pályázat során a támogatások csaknem 30%-át teszi ki.

Támogatja a KEOP pályázat emellett a természeti értékek védelmét – természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése; élőhely-megőrző beruházások; erdei iskola hálózat fejlesztése – a megújuló energiaforrás-felhasználás növelését, a hatékony energia-felhasználást, illetve a fenntarthatóságra vonatkozó fejlesztéseket.

2012-2013 között a KEOP négy pályázat kiírását tette közzé. A négy új pályázat a közvetlen kapcsolódás, illetve a zöldgazdaság fejlesztés témában került kiírásra, és olyan területekre vonatkoznak, mint élőhely-kezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, árvízi térképezés, homokhátság, és e-környezetvédelem (környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban). Ez a négy KEOP pályázat összesen 15,22 milliárd Ft-nyi támogatást nyújt a nyertes pályázatoknak.

 

KEOP pályázat – e-környezetvédelem a legtámogatottabb terület 2012-2013 között:

Az e-környezetvédelem KEOP pályázat 2012-2013 között több mint 7 milliárd forint értékben támogatja azokat a projekteket, melyek célul tűzték ki a környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések megvalósítását a közigazgatásban. Mivel az internet, az információs hatalom korát éljük, így elvárás lett a naprakészség, a gyors információszerzés és tájékoztatás. Ezt kapcsolták össze a XXI. század fő kérdésével, a környezetvédelemmel, és így alakultak ki azok az informatikai eszközök (szoftverek, hardverek) melyek elősegítik a környezetvédelmi folyamatok, munkálatok indulását, működését. Tartalmi szempontból tájékoztatás, a tartalomszolgáltatás és a közösségi döntéshozatalban való társadalmi részvétel a fő cél. Hazánkban a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás, illetve az energiahatékonyság-energiatakarékosság a három fő terület, melyre a környezetvédelem koncentrál, így az e-környezetvédelem pályázat felhívása is ezekre a területekre vonatkozó projekteket részesíti előnyben.

Az e-környezetvédelem KEOP pályázat alapvetően a környezeti tervezést, stratégia- és programalkotást támogatja, amellett hogy a központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági tevékenységének, illetve a helyi önkormányzatok informatikai fejlődését is támogatja.

Az e-környezetvédelem KEOP pályázat elsősorban olyan projekteket támogat, melyek a környezeti, vízügyi igazgatáshoz, környezeti demokrácia kiszélesítéséhez, a környezeti információ szabad áramlásának segítésével kapcsolatosak.